Članovi Kinolosko Društvo Vršac

Osnovano 1987

Predsednik – Davidović Miki

Sekretar – Todor Petru

Član – Adamović Vladimir

Član – Atila Boldiš

Član – Milosavljević Dejan

Kontakt: Miki +381641246601

U okviru društva postoji i klub ljubitelja pasa jamara
čije se sedište nalazi na adresi:

Dvorska 12a
Poštanski fah 7
Vršac, Srbija